31. Maj 2024

Kode & copyright

Disclaimer: Jeg er ikke jurist, blot interesseret i dette felt. Du er velkommen til at skrive til mig, hvis der er elementer i nedenstående, der bør rettes/præciseres.

En dag på Github…

Tænkt eksempel: Du ser en stump kode på Github. Koden har ingen licens tilknyttet - hverken i nogle af sourcekode-filerne, eller i en LICENSE fil i repo’ets rod. Er den så Open Source, og må du så kopiere koden, og gøre med den, hvad du lyster?

Jeg har nok allerede hintet svaret: Givet Githubs funktion som kodedelingssite, så burde det være et rungende ja, men det er - desværre - ikke sådan verden virker.

Svaret er desværre et nej.

Hvis ikke du får eksplicit lov til at lave ændringer og videredistribuere koden via en åben licens a’la BSD, MIT og GPL eller lign., så er koden 100% repository-ejerens ejendom. Githubs dokumentation nævner:

… You’re under no obligation to choose a license. However, without a license, the default copyright laws apply, meaning that you retain all rights to your source code and no one may reproduce, distribute, or create derivative works from your work.

Kigger man i den danske lov Ophavsretsloven, har “edb-programmer” samme status som et litterært værk (§1, stk. 3) og den, der har ophavsretten er den, der frembringer værket (paragraf §1).

§ 1. Den, som frembringer et litterært eller kunstnerisk værk, har ophavsret til værket, hvad enten dette fremtræder som en i skrift eller tale udtrykt skønlitterær eller faglitterær fremstilling, som musikværk eller sceneværk, som filmværk eller fotografisk værk, som værk af billedkunst, bygningskunst eller brugskunst, eller det er kommet til udtryk på anden måde.

Stk. 2. Kort samt tegninger og andre i grafisk eller plastisk form udførte værker af beskrivende art henregnes til litterære værker.

Stk. 3. Værker i form af edb-programmer henregnes til litterære værker.

Så derfor, selvom du befinder dig på Github, så betragt al kode som “nok se, men ikke røre”, medmindre der er en åben licens vedhæftet.

Det ville ellers forenkle verden, hvis upload til et offentligt kodedelingssite automatisk betød: “Jeg/vi giver min/vores kode til verden, gør med den, hvad I vil”, men det er åbenbart brugernes egen hovedpine ikke at ende i et juridisk minefelt.